Investovanie do fondov s dlhodobou udržateľnosťou

Investovanie2024-05-21T17:53:59+02:00

Investovanie voľných finančných prostriedkov je dnes veľkým lákadlom pre malých aj veľkých klientov. Burza od nepamäti priťahovala investorov, ale aj špekulantov.

Veľa ľudí si však kladie otázky: Ako investovať? Kam investovať? Oplatí sa investovanie do fondov, alebo radšej priame investovanie do akcií? Je investovanie vôbec pre mňa? Existuje mnoho druhov investícií kam voľný kapitál vložiť. Naši investiční špecialisti zastávajú úlohu pomyselného sprievodcu svetom investícií a pomáhajú zvážiť všetky dostupné možnosti.

Pri výbere vhodných investícií sa produktoví špecialisti vo FIN4YOU opierajú o Vaše preferencie likvidity, schopnosť znášať investičné riziko, požadovaný výnos, doterajšie skúsenosti s investovaním a mnohé iné ukazovatele. Cieľom je investovanie premyslieť so všetkými dôsledkami, nie špekulovať na krátkodobý zisk.

investovanie s fin4you

Ako investovať s FIN4YOU?

Kam investovať?

Akcie, dlhopisy, podielové listy, zlato, striebro, nehnuteľnosti, akciové fondy, ETF fondy… Zoznam možných investícií je prakticky nekonečný. Najprv dôkladne skúmame, či je daný produkt na investovanie pre klienta vhodný. Všetky možnosti porovnávame a vyhodnocujeme.

mám záujem

Investičný trojuholník

Každá investícia zahŕňa určitú mieru rizika. S ňou klientov vždy transparentne zoznamujeme. Ctíme takzvaný investičný trojuholník, čo znamená, že vyhodnocujeme výnosnosť, rizikovosť a likviditu. Naším záujmom je nájsť takú zhodu, ktorá je pre klienta najvýhodnejšia.

mám záujem

Hlavné benefity investovania cez FIN4YOU

Jedinečnosť špecialistov

Portfólio manažéri vo FIN4YOU sú výlučne ľudia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sa nevenujú iným finančným produktom.

Individuálnosť

Vysoko individuálny prístup ku klientovi. Vytvorili sme portfólia, ktoré vyhovujú konzervatívnym, dynamickým, ale aj špekulatívnym investorom.

Investičné portfóliá

Naše jedinečné portfóliá sú vysoko kvalitné, s nízkymi poplatkami a nadštandardným výkonom.

Príhovor riaditeľa oddelenia

lubos snirc

Ing. Ľuboš Šnirc, PhD.

Riaditeľ pre Investície

Oblasť kapitálových trhov a investícií je nesmierne zaujímavá a dôležitá pri budovaní si vlastnej finančnej slobody. Aj napriek tomu sa však stále stretávame u ľudí so strachom a neochotou investovať. Často je to spojené s nevedomosťou, resp. zložitosťou rôznych investičných nástrojov. Mojím hlavným cieľom po rokoch v praxi a návrate zo zahraničia preto bolo vytvoriť pre ľudí čo najjednoduchšiu mapu toho, ako sa v investovaní vyznať a zároveň udržať širokú paletu rôznych aktív, ktoré zabezpečia diverzifikáciu klientskych portfólií na mnoho rokov. Dnes môžem tvrdiť, že sa nám to v investičnom oddelení FIN4YOU podarilo dosiahnuť a môžeme sa pýšiť jedným z najširších portfólií na trhu finančných agentov.

Klientov navyše vzdelávame a prevádzame základmi investovania už počas vypĺňania ich investičného dotazníka, ktorý nám slúži na to, aby sme jednoducho a rýchlo určili preferencie klienta. Zaraďujeme do neho otázky ohľadne cieľov, resp. účelu investovania, jeho dĺžky a horizontu. Dôležitou časťou sú otázky ohľadne finančnej situácie klienta a jeho znalostí a skúseností s investovaním. V neposlednom rade je veľmi dôležité zistiť vzťah klienta k riziku a jeho schopnosť ho znášať. Po tom, ako sa dozvieme všetky potrebné a podstatné informácie z investičného dotazníka, naši produktoví/investiční špecialisti pristúpia k jeho vyhodnoteniu. Výsledkom je zaradenie klienta do rizikovej skupiny, podľa ktorej následne vyberáme vhodné produkty, resp. investičné služby.

Ing. Ľuboš Šnirc, PhD.

Riaditeľ pre Investície

Nechajte si poradiť od našich špecialistov v investovaní

Spoločne sa staráme o to, aby sme našim klientom zaistili tie najvýnosnejšie investície. Ťahajte s nami za jeden povraz.

Ozvite sa nám
Go to Top