Investování volných finančních prostředků je dnes velkým lákadlem pro malé i velké klienty. Burza od nepaměti přitahovala investory, ale i spekulanty.

Mnoho lidí si však klade otázky: Jak investovat? Kam investovat? Vyplatí se investice do fondů, nebo raději přímé investování do akcií? Je investování vůbec pro mě? Existuje ovšem mnoho aspektů, které lze srovnat, a taktéž mnoho oblastí, kam volný kapitál vložit. Naši investiční specialisté zastávají úlohu pomyslného průvodce světem investic a pomáhají zvážit všechny dostupné možnosti.

Při výběru vhodných investic se produktoví specialisté ve FIN4YOU opírají o Vaše preference likvidity, schopnost snášet investiční riziko, požadovaný výnos, dosavadní zkušenosti s investováním a mnohé jiné ukazatele. Cílem je investování promyslet se všemi důsledky, nikoliv spekulovat na krátkodobý zisk.

investovanie s fin4you

Jak investovat s FIN4YOU?

Kam investovat?

Akcie, dluhopisy, podílové listy, zlato, stříbro, nemovitosti, akciové fondy, ETF fondy … Seznam možných investic je prakticky nekonečný. Nejprve důkladně zkoumáme, zda je daný produkt na investice pro klienta vhodný. Všechny možnosti porovnáváme a vyhodnocujeme.

Vyplnit dotazník

Investiční trojúhelník

Každá investice zahrnuje určitou míru rizika. S ní klienty vždy transparentně seznamujeme. Ctíme takzvaný investiční trojúhelník, což znamená, že vyhodnocujeme výnosnost, rizikovost a likviditu. Naším zájmem je najít takovou shodu, která je pro klienta nejvýhodnější.
Vyplnit dotazník

Pojďme společně investovat

Naučíme vás rozumět investicím. To je naše hlavní priorita. Pomocí investičního dotazníku víme správně určit typ klienta i druh rizika, které je schopen snášet. Díky investiční matici a produktovým specialistům tvoříme a vybíráme jen ty nejefektivnější portfolia. Investování je naše vášeň již dlouhá léta a právě proto jsme si vytvořili i samostatnou odnož FIN4YOU, která se věnuje jen investování – LS Analytics. Naši portfolio manažeři vám rádi představí všechny možnosti investování. Více informací naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Přejít na LS Analytics

Představení LS Analytics

Hlavní výhody investování přes FIN4YOU

Jedinečnost specialistů

Portfolio manažeři ve FIN4YOU jsou výhradně lidé s dlouholetými zkušenostmi, kteří se nevěnují jiným finančním produktům.

Individuálnost

Vysoce individuální přístup ke klientovi. Vytvořili jsme portfolia, které vyhovují konzervativním, dynamickým, ale také spekulativním investorům.

Investiční portfolia

Naše jedinečné portfolia jsou vysoce kvalitní, s nízkými poplatky a vysokým výkonem. Najdete je na tomto linku LS Analytics.

Projev ředitele oddělení

lubos snirc

Ing. Ľuboš Šnirc, PhD.

Ředitel pro Investice

Oblast kapitálových trhů a investic je nesmírně zajímavá a důležitá při budování si vlastní finanční svobody. I přesto se však stále setkáváme u lidí se strachem a neochotou investovat. Často je to spojeno s nevědomostí, resp. složitostí různých investičních nástrojů. Mým hlavním cílem po letech v praxi a návratu ze zahraničí proto bylo vytvořit pro lidi co nejjednodušší mapu toho, jak se v investování vyznat a zároveň udržet širokou paletu různých aktiv, které zajistí diverzifikaci klientských portfolií na mnoho let. Dnes mohu tvrdit, že se nám to v investičním oddělení FIN4YOU podařilo dosáhnout a můžeme se pyšnit jedním z nejširších portfolií na trhu finančních agentů.

Klienty navíc vzděláváme a provádíme základy investování už během vyplňování jejich investičního dotazníku, který nám slouží k tomu, abychom jednoduše a rychle určili preference klienta. Zařazujeme do něj otázky ohledně cílů, resp. účelu investování, jeho délky a horizontu. Důležitou částí jsou otázky ohledně finanční situace klienta a jeho znalostí a zkušeností s investováním. V neposlední řadě je velmi důležité zjistit vztah klienta k riziku a jeho schopnost ho snášet. Po tom, jak se dozvíme všechny potřebné a podstatné informace z investičního dotazníku, naši produktoví / investiční specialisté přistoupí k jeho vyhodnocení. Výsledkem je zařazení klienta do rizikové skupiny, podle níž následně vybíráme vhodné produkty, resp. investiční služby.

Ing. Ľuboš Šnirc, PhD.

Ředitel pro Investice

Naši specialisté na investování

Tito portfolio manažeři a investiční specialisté se starají o investiční portfolia.

Ing. Peter Bukov

Senior portfolio manažer

tomas snirc

Tomáš Šnirc

Produktový specialista

Andrej Žipaj

Produktový specialista

Nechte si poradit od našich specialistů v investování

Společně se staráme o to, abychom našim klientům zajistili ty nejvýnosnější investice. Táhněte s námi za jeden provaz.

Ozvěte se nám