Na trhu je mnoho možností, ako sa poistiť proti nepredvídateľným okolnostiam. Buď sa klient poistí priamo u niektorej z poisťovní, alebo má možnosť ísť cez niektorého z maklérov. Finančne ho to vyjde zhruba rovnako a kvalita bude tiež veľmi podobná. Prečo si teda vybrať práve FIN4YOU? Dôvody sú tri a to veľmi kľúčové.

AUTOR

Marek Zajac

KATEGÓRIA

Poistenie

PUBLIKOVANÉ DŇA

16. 12. 2020

FACEBOOK

FIN4YOU a jej výnimočnosť

Prvým z nich je to, že poisťovňa je vo všeobecnosti podnikateľský subjekt, ktorý rád prijíma platby a už menej rád platí pri plnení poistnej udalosti. Je to logické, ziskovosť je v podnikaní dôležitá.

V praxi sa to prejavuje tak, že zmluvy s klientami sú výhodné v prvom rade pre poisťovňu, až v druhom rade pre klienta. Taká zmluva obsahuje potom mnoho vymenovaných okolností, tzv. výluk, kedy poisťovňa nemusí preplatiť klientovi jeho poistnú udalosť. Prípadne mu ju preplatí, ale iba  čiastočne, niekedy dokonca iba zanedbateľne. Znamená to napríklad, že klient očakáva, že ak mu vyhorel dom, za poistku si ho celý opraví. No od poisťovne dostane nakoniec sumu, za ktorú si kúpi ledva novú kuchyňu.

Aby sa takáto situácia klientovi nestala, je tu maklér FIN4YOU, ktorý stojí na strane klienta a celú poistku dohodne a naplánuje. Niečo ako advokát, ktorý nachystá dobrú zmluvu, aby bol klient chránený. Ak teda príde ku nejakej škodovej udalosti, klient má dobrú zmluvu a môže sa spoľahnúť na jej plnú funkčnosť. Maklér F4Y teda chráni klienta a stojí na jeho strane.

Druhým dôvodom je, že špecialista, ktorý vo F4Y klientovi vyberie vhodný produkt, nie je motivovaný vlastným profitom. Je to veľký rozdiel, pretože u poisťovní, alebo u iných maklérskych spoločností je to naopak. Inde teda poradca môže vybrať produkt, za ktorý môže on sám mať najvyššie ohodnotenie. Čiže tým môže mať motív dodať produkt nie ideálny pre klienta.

Vo vo F4Y je tento špecialista platený fixnou výplatou, takže odpadá akékoľvek pokušenie robiť kompromisy. Tým pádom sa vo FIN klientovi nestane, že si zadovážil produkt výhodný pre poisťovňu, či pre makléra, ale nie pre neho.

Tretím dôvodom je, že servisný poradca, ktorý klientovi vybavuje papiere, vypisuje s ním dotazníky a celkovo sa o neho stará, nakoniec nevyberá klientovi produkt. Ten produkt mu vyberá samostatný špecialista, ktorého prácou je analyzovať, vzdelávať sa a navrhovať to najlepšie, čo na trhu momentálne je.

Je to teda práca dvoch samostatných ľudí, ktorí pre klienta pracujú. Tým, že je práca rozdelená, si každý môže tú svoju robiť na 100%. V iných firmách obe činnosti robí väčšinou finančný sprostredkovateľ. A je mimoriadne ťažké, až takmer nemožné dobre servisovať klientov, byť im k dispozícii a do toho neustále monitorovať trh a neustále sa vzdelávať o finančných produktoch. Tam potom tá stopercentnosť radikálne padá.

Chcem zistiť, ako byť bezpečne krytý za primerané poistné, ktoré si môžem dovoliť

Check Out Now