Investovanie, najmä to dlhodobé Vám pomôže zaobstarať vyšší životný štandard v budúcnosti. Existuje nový fenomén, tzv. investičného sporenie, ktoré neslúži ako klasické sporenie. Pri tomto sporení aj pravidelne investujete, čím zabezpečuje výrazné zhodnotenie majetku v neskorších časoch. Dôležité je, aby ste prijali tento návyk a dokázali časť svojej výplaty investovať. Postupné, pravidelné investovanie je kľúčom k lepšej a stabilnejšej budúcnosti.

AUTOR

Patrik Mackových

KATEGÓRIA

Investovanie

PUBLIKOVANÉ DŇA

22. 2. 2021

FACEBOOK

Na čo si dať pri investovaní pozor?

Základným kľúčovým pilierom úspešného investovania a zhodnotenia peňazí je výber investičného produktu. Druhým základným pilierom sú poplatky. Naši investiční špecialisti Vám dokážu navrhnúť optimálne portfólio podľa vašich preferencií výnosu a rizika. Tieto informácie získame z investičného dotazníka. Máme veľa partnerov, no jedným z kľúčových kritérií je, aby poplatky boli skutočne minimálne a aby produkty boli skutočné kvalitné, aby nebola nikde ukrytá „mačka vo vreci“.

Výber investičného nástroja

Naši investiční špecialisti navrhujú optimálne portfólio aktív pre klienta na základe jeho rizikového profilu (vzťah k výnosu, k riziku, k likvidite). Je to z dôvodu individuálnej averzií voči riziku jednotlivých klientov. Klient nám povie jeho predstavu, kedy tieto prostriedky potrebuje resp. jeho investičný horizont a následne budujeme pre neho portfólio. Na nižšie uvedenej ilustrácií ponúkame, ako ovplyvní poplatok výšku investičného účtu. U väčšine správcov sú stále poplatky vo výške 3-7%, prípadne existujú ešte ďalšie poplatky, ako sú poplatky za správu, za výkonnosť, transakčné poplatky a iné.

fees

Zdroj: Managed funds fee calculator – Moneysmart.gov.au

Vytvorili sme pre vás modelový príklad ako poplatky vplývajú na hodnotu vašej investície. Pokiaľ počítame s priemernou ročnou výkonnosťou portfólia vo výške 7%, jednorázovým vkladom vo výške 1000€ a mesačným príspevkom na investíciu vo výške 70€ na dobu 20 rokov, dostávame tieto výsledky. V prvom prípade počítame s ročným poplatkom vo výške 5% p.a. Po 20 rokoch je hodnota vašej investície 21 601 USD a poplatky, ktoré ste zaplatili sú vo výške 17 797 USD. Takýto vysoký poplatok je absolútne neprijateľný. V druhom prípade boli ročné poplatky investície na úrovni 2%, pričom finálna hodnota investície sa diametrálne odlišuje od prvej varianty. Celková suma po 20 rokoch je 30 668 USD a na poplatkoch sme zaplatili 8 730 USD. Tento modelový príklad znázorňuje, ako je dôležité je mať nastavené správne portfólio a zároveň poplatky. Základom je, aby ste svojim investovaním nekŕmili svojho správcu, ale aby ste skutočne zarábali.

Chcem sa nezáväzne a bezplatne poradiť s investičným špecialistom

Check Out Now